ER INTEGRITET

Senast uppdaterad: 201228


2.1 INLEDNING

 • Integriteten för våra besökare här på Etage 9 är mycket viktig för oss och vi är skyldiga att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information.

 • Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker Etage 9 tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.


2.2 HUR VI SAMLAR DINA UPPGIFTER

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk plats, typ av webbläsare, version och operativsystem.

 • Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbsidan.

 • Information som du anger när du registrerar dig på vår webbsida, till exempel din e-postadress.

 • Information som du anger när du skapar en profil på vår webbsida. Till exempel ditt namn, adress, födelsedag och dina köp rutiner.

 • Information som du anger för att ställa in prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev.

 • Information som genereras när du använder vår webbsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.

 • Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår webbsida som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkorts uppgifter.

 • Information som du publicerar på vår webbsida med avsikt att publicera den på internet.

 • All annan personlig information som du skickar till oss.


2.3 ANVÄNDNING AV PERSONLIG INFORMATION

Personlig information som skickas till oss via vår webbsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbsidan. Vi kan använda din personliga information till följande:

 • Administrera vår webbsida och vår verksamhet.

 • Anpassa vår webbsida för dig.

 • Aktivera din användning av tjänsterna som finns tillgängliga på vår webbsida.

 • Skicka dig de varor som du köpt via vår webbsida.

 • Leverera tjänster köpta via vår webbsida.

 • Skicka uttalanden, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.

 • Skickar dig kommersiell marknadskommunikation.

 • Skicka e-postmeddelanden du specifikt har begärt.

 • Skicka ditt nyhetsbrev via e-post om du registrerade dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).

 • Skicka dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller tredje parts företag som vi tror kan vara av intresse för dig.

 • Förse tredje parter med statistisk information om våra användare.

 • Hantering av förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig angående vår webbplats.

 • Att hålla vår webbplats säker och förebygga bedrägeri.

 • Kontrollera efterlevnaden av villkoren för användning av vår webbplats.

 • Annan användning.

Om du skickar in personlig information för publicering på vår webbsida kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbsida och kan justeras med sekretesskontroller på webbsidan.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att leverera din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.


2.4 AVSLUTANDE PERSONLIG INFORMATION

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta betyder att våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess dotterbolag) är rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

Vi kan avslöja din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 • i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;

 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);

 • till köparen (eller potentiell köpare) av alla företag eller tillgångar som vi (eller överväger) säljer; och

 • till alla personer som vi rimligen anser kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, enligt vår rimliga uppfattning, skulle en sådan domstol eller myndighet kunna beordra utlämnande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att ge din personliga information till tredje part.


2.5 INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

 • Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

 • Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har lagar om dataskydd som motsvarar de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

 • Personlig information som du publicerar på vår webbsida eller skickar för publicering på vår webbsida kan vara tillgänglig via internet runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.

 • Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt 2.5.


2.6 BEHÅLLNING AV PERSONLIG INFORMATION

 • I detta avsnitt F anges våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syfte får inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det eller det syftet.

 • Utan att det påverkar artikel 2.6 kommer vi vanligtvis att ta bort personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid datum/tid som anges nedan:

 • Persondata kommer att raderas efter 2 år från senaste inköpsdatum; och, dock senast inom det andra årets utgång.

 • Trots övriga bestämmelser i detta avsnitt 2.6, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och

  • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).


2.7 SÄKERHET AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information.

 • Vi lagrar all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 • Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.

 • Du erkänner att överföring av information via internet i sig är osäker och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att få åtkomst till vår webbsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).


2.8 ÄNDRINGAR

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbsida. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbsida.


2.9 DINA RÄTTIGHETER

Du kan instruera oss att ge dig all personlig information som vi har om dig; Tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 • en kostnad av 200 kr inklusive moms; och

 • tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (vi kommer vanligtvis att acceptera en kopia av ditt pass som är certifierat av en notarie plus en original kopia av en redovisning som visar din aktuella adress).

Men vi påpekar att, vi kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lag. Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Vår webbsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om webbsidor från tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyer och praxis från tredje part.

På din anmodan, tar vi även bort dig från våra epostlistor och framtida marknadföring från oss (Opt Out), kontakta oss då här.


2.11 UPPDATERINGSINFORMATION

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.


2.12 KAKOR

Vår webbsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakan kan vara antingen en "ihållande" kaka eller en "sessions" -kaka: en ihållande kaka kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig tills dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Kakan innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både session och ihållande cookies på vår webbplats.

 • Namnen på kakorna som vi använder på vår webbsida och de syften för vilka de används anges nedan:

  • vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbsida för att känna igen en dator när en användare besöker webbsidan/spårar användare när de navigerar på webbsidan/möjliggör användning av en kundvagn på webbsidan/förbättra webbsidans användbarhet/analysera användningen av webbsidan/administrera webbsidan/förhindra bedrägeri och förbättra webbsidans säkerhet/anpassa webbsidan för varje användare/mål annonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare/beskriva syften ).


2.13 WEBBLÄSARINSTÄLLNINGAR

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra eller acceptera kakor - till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för åsidosättande av kakhantering genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess" och sedan "Avancerat";

 • i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Sekretess", välja "Använd anpassade inställningar för historik" från rullgardinsmenyn och avmarkera "Acceptera kakor från webbsidor"; och

 • i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och sedan välja "Blockera webbplatser från att ställa in data "Under rubriken" Cookies ". Blockering av alla kakor kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbsidor. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår bland annat vår webbsida.


2.14 RADERA KAKOR

Du kan ta bort kakor som redan är lagrade på din dator - till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kak-filer (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);

 • i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Sekretess" och sedan välja "Använd anpassade inställningar för historik", klicka på "Visa kakor" och sedan klicka på "Ta bort alla kakor"; och

 • i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Rensa webbläsningsdata" och sedan välja "Radera kakor och annan webbplats och plugin-data "innan du klickar på" Rensa webbläsningsdata."

 • Att ta bort kakor kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbsidor.